VIZIJA

Sankaško društvo Zagorska dolina ostaja zvesto svojemu glavnemu namenu. To je razvijati in gojiti sankanje na umetnih progah.

Glavni cilj je pomagati športnikom sankačem na njihovi športni poti, da bodo s svojimi rezultati in športnimi dejanji ponos društvu.

Velika želja vseh v društvu je, da na Zimskih Olimpijskih igrah zastopal barve Slovenije vsaj en član društva.